" Ljubezen do samega sebe je začetek dosmrtnega ljubezenskega razmerja. "- Oscar Wilde