" "Norost je ponavljanje starega ravnanja in pričakovanje drugačnih rezultatov.” "Albert Einstein